Prevoditeljske usluge

Kvalitetna usluga na profesionalnoj razini

Usluge

Vrhunska usluga kvalitetnog prijevoda

Za nas ne postoje “mali poslovi”. Bez obzira na vrstu i opseg angažmana,pomno ćemo se posvetiti vašim potrebama i zahtjevima.

Zadovoljstvo naših klijenata prioritet nam je u svemu što radimo te ćemo sve što nam povjerite odraditi profesionalno, poštujući zadane rokove i uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

PISANI PRIJEVOD

Nudimo prijevode tekstova i dokumenata s ili bez ovjere sudskog tumača poštujući načelo zaštite podataka.

Vaši će dokumenti biti kvalitetno i profesionalno prevedeni u zadanom vremenskom roku.

prevoditelj i govornik govore istovremeno, a za prevoditelje se osigurava kabina za simultano prevođenje sa svom potrebnom opremom (npr. za konferencije)

prevoditelj prevodi nakon govornika uz pomoć bilješki nastalih za vrijeme slušanja govornika

simultani prijevod šaptanjem, kada je simultani prijevod potreban jednoj ili dvjema osobama (npr. tijekom poslovnog sastanka)

CJENIK

Cijene ovise o vrsti prijevoda, zadanim rokovima, području specijalizacije i složenosti samog prijevoda.

Vrlo smo fleksibilni te smo Vam spremni izaći u susret i prilagoditi se Vašim potrebama i mogućnostima.

o albionu

Što znači Albion?

S obzirom da je Albion obrt specijaliziran za usluge pisanog i usmenog prevođenja s engleskog i na engleski jezik, ime se gotovo samo nametnulo s obzirom da je to najstarije poznato ime Britanskog otočja.

Albion, prastaro ime britanskih otoka, zabilježeno je kod Plinija Starijega.
Ime bi moglo dolaziti od predindoeuropskoga korijena alb: planina, ili je možda keltskoga podrijetla, srodno s lat. albus: bijel.

Rimljani su ga tumačili kao da potječe od bijelih, vapnenačkih stijena Dovera. Albion se kroz povijest, umjetnost i kulturu spominje u mnogim djelima kao referenca na Englesku ili pak kao mistično ili utopijsko mjesto. Pojam se često upotrebljavao u lijepoj književnosti XIX. st.

Ȁlbiōn, m*

  1. pov. geogr. stari keltski naziv za otok Britaniju
  2. pren. pol. metafora za Englesku, potom za Veliku Britaniju

Što Albion znači za Vas?

Albion Vam nudi pisano prevođenje s ili bez ovjere sudskog tumača te usmeno prevođenje koje uključuje simultano, konsekutivno i chuchotage (simultano prevođenje šaptanjem ili tihim govorom). Naši su prevoditelji visoko kvalificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u raznim područjima te možete biti sigurni da su Vaši prijevodi u sigurnim rukama, bez obzira na vrstu posla kojom se bavite.

Albion vodi Zana Šaškin, mag. povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti te stalni sudski tumač za engleski jezik s dugogodišnjim iskustvom na području pismenog i usmenog prevođenja na projektima Europske unije te u suradnji s mnogim gospodarskim subjektima i kulturno-umjetničkim institucijama u Hrvatskoj.

 

Vaš posao plod je Vašeg dugogodišnjeg truda i rada te želite biti sigurni da svaki njegov aspekt odražava odgovarajuću razinu profesionalnosti i kvalitete. Stoga se podrazumijeva da ni komunikaciju na stranom jeziku ne želite prepustiti bilo kome jer o tome ovisi ugled Vašeg poduzeća, uspješnost poslovanja, kao i Vaš vlastiti integritet i stručnost.

Tu u priču dolazimo mi – Albion, obrt za prevoditeljske usluge kojemu s punim povjerenjem možete prepustiti sve elemente Vašeg poslovanja kojima je potreban prijevod s i na engleski jezik. Naša je misija svim poduzećima, projektima i privatnim osobama omogućiti kvalitetne prijevodeolakšati poslovanje i komunikaciju sa stranim partnerima te uvijek biti na usluzi našim klijentima, bilo da se radi o ad hoc asistenciji ili dugoročnoj suradnji.

reference

KULTURNO-UMJETNIČKE INSTITUCIJE

PROJEKTI

  • Projekt EU – Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
  • Projekt EU – Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb
  • Projekt EU – Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
  • Projekt EU – Projekt Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, Odvodnja  Poreč d.o.o. i SAFEGE d.o.o.

Učestala pitanja

Odgovor je vrlo jednostavan – isto tako možete svoj auto dati na popravak susjedu koji se time bavi iz hobija, ali ste sigurniji da Vas taj isti auto neće iznevjeriti na putu ako ga date automehaničaru, ako želite jelo s Michelinovom zvjezdicom otići ćete u restoran s vrhunskim kuharima, ako Vam treba liječnik nećete pitati susjedu da Vam prepiše lijek na osnovu svog iskustva – i prevoditelji su stručnjaci u svom poslu koji su se za taj poziv školovali i tome posvetili cijeli svoj život te su upoznati s pravilima i jezikom na razini koja se ne može usporediti s usputnim poznavanjem ciljnog jezika. Prevoditelji koji drže do sebe također se stalno usavršavaju, čitaju i svakog dana uče nešto novo. To su ljudi kojima želite povjeriti prijevode koji su Vam važni. Kvalitetan prijevod također je dio Vaše marketinške strategije i može Vam pomoći proširiti i poboljšati posao jer je to ono što strani klijenti vide i razumiju o Vašem poslovanju.

Naša prevoditeljska norma iznosi 7 kartica teksta u radnom danu, pa tek za više od toga obračunavamo hitnu tarifu koja, ovisno o količini i žurnosti teksta, znači 50 do 100 % veću cijenu kartice.

S obzirom da nam je kvaliteta na prvom mjestu, ne prihvaćamo rokove i uvjete iza kojih ne stojimo, odnosno za čiju kvalitetu ne možemo jamčiti. Ovako kratki rokovi s tolikom količinom teksta dovode u pitanje kvalitetu prijevoda zato jer se takvi materijali uglavnom dijele na više prevoditelja što se očituje u kvaliteti prijevoda, odnosno u manjku konzistencije i usklađenosti stila i terminologije. Ako ipak inzistirate na prijevodu pod takvim uvjetima, činite to svjesno i na vlastitu odgovornost jer kod ovako kratkih rokova nema vremena za uređivanje, fino usklađivanje i redakturu materijala.

Google translate (ili neki drugi online/računalni prevoditelj) Vam u nekim slučajevima može pomoći (na primjer da shvatite što Vam je netko htio prenijeti u kratkoj poruci), ali Vam u mnogim slučajevima može i odmoći i dovesti Vas u prilično neugodne situacije. Pitanje je znate li razlikovati ta dva slučaja? Jezik često sadrži riječi koje imaju više različitih značenja, a koje računalo ne zna razlikovati ili ih ne zna smjestiti u odgovarajući kontekst. Isto tako, računalo ne razlikuje između osobnih imena i ostalih riječi, tako da će Vam često prevesti i nečije ime i prezime što može biti komično, ali i neugodno. Računala ne razlikuju profinjene različitosti u značenju riječi, ne znaju odabrati pojam najprikladniji za ton teksta, a katkad mogu napraviti i katastrofalne greške koje mogu imati negativne posljedice po Vašu komunikaciju i poslovni uspjeh.

Kao i kod ostalih stvari u životu, kvaliteta ima svoju cijenu. U svom se dugogodišnjem iskustvu još nismo susreli s jeftinim i dobrim prijevodom. Dobrom prijevodu prevoditelj posvećuje svoje vrijeme te takav prijevod podrazumijeva sposobnost i znanje prevoditelja da prenese izvorno značenje teksta/govora u duhu jezika na koji se prevodi. Kako bi to bilo moguće, prevoditelj/ica mora izvrsno poznavati ne samo oba jezika, nego i dvije različite kulture, kao i područje na koje se prevodi. Cijena prijevoda stoga odražava kvalitetu, stručnost i vrijeme potrebno za kvalitetan prijevod. Razmislite je li vrijedno riskirati s jeftinijim prevoditeljima, s obzirom da Vam jedino stručan prevoditelj može pružiti upravo takvu razinu prevođenja, što u konačnici osigurava očuvanje Vašeg ugleda i Vaš osobni uspjeh. Možda nekome “izvana“ prevođenje izgleda kao puka zamjena jedne riječi odgovarajućom riječju na ciljnom jeziku, međutim to je mnogo zahtjevnija vještina nego što se na prvi pogled čini. S obzirom da različiti jezici imaju različite specifičnosti, strukture i gramatičke sustave, prevoditelji moraju prvo shvatiti smisao originalnog teksta ili izgovorenih riječi, a zatim jako dobro poznavati ciljni jezik i kulturu kako bi taj isti smisao mogli prenijeti u duhu tog jezika. Zato je cijena kvalitetnog prijevoda viša od cijene nekvalitetnog, jer iza njega stoji osoba koja svojom stručnošću, cjeloživotnim učenjem, trudom i radom jamči za svoj rad.

Pismeni prijevod može biti s ili bez ovjere sudskog tumača. Stalni sudski tumači su osobe koje imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, a koje prevode pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskoga na strani jezik, sa stranoga na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje su imenovane.

Svaki sudski tumač ima vlastiti žig kojim ovjerava istovjetnost svojih prijevoda s izvornikom. Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se upotrebljavati u službene svrhe, poput rodnih listova, vjenčanih listova, smrtnih listova, sudskih presuda i rješenja, svjedodžbi, diploma, prijepisa ocjena, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o prebivalištu, punomoći, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, izvadaka iz sudskog registra, certifikata, deklaracija itd. Kod usmenog prevođenja postoji nekoliko oblika prevođenja, a ovisno o vrsti događanja ovisi koji je oblik primjeren Vašim potrebama. Kod simultanog prevođenja prevoditelj se nalazi u zvučno izoliranoj kabini te se ciljnoj publici prijevod prenosi pomoću audio opreme. Kod takve vrste prevođenja nema ili postoji mali vremenski odmak pri izgovaranju izvornog teksta i prijevoda, dakle govornik i prevoditelj govore gotovo istovremeno, što je prikladno za konferencije i događanja s većim brojem sudionika gdje je vrijeme ograničeno ili se događanje odvija prema unaprijed definiranom rasporedu/dnevnom redu. U slučaju simultanog prevođenja nema gubitka vremena, može se istovremeno prevoditi na neograničen broj jezika koji može slušati neograničen broj slušatelja, komunikacija i interakcija su nesmetane i brze, ali je potrebno pobrinuti se i za najam opreme za simultano prevođenje (kabine, ozvučenje, prevoditeljski pult, prijemnici…). Kod konsekutivnog prevođenja prvo govori govornik te nakon nekoliko rečenica ili minuta govora zastane, a zatim prevoditelj prenosi njegov/njezin govor na ciljni jezik. Tijekom tog vremena prevoditelj uglavnom vodi bilješke i “hvata“ bit onoga o čemu govornik govori. Ovisno o složenosti i zahtjevnosti govora, pauze se prave nakon jedne ili više minuta. Za razliku od simultanog, kod ove vrste prevođenja nije potrebna tehnička oprema, prikladno je za manje sastanke i manje prostore, ali zahtijeva dvostruko više vremena zbog dvostrukog ponavljanja istog teksta te je interakcija otežana i usporena. Chuchotage je simultano prevođenje šaptanjem i prevodi se bez tehničke opreme, ali je prikladno za najviše dvije do tri osobe. Prevoditelj sjedi pokraj osobe ili osoba kojima je potreban prijevod te im šapćući prevodi ono o čemu se govori. Treba imati na umu da ovo može ometati druge slušatelje u prostoriji, kao i samog govornika.

Prema pravilima struke, usmeni prevoditelji rade u parovima. Usmeno prevođenje iznimno je složen i zahtjevan proces pri kojem je potrebnu razinu koncentracije teško održavati dulje od pola sata te se stoga nakon određenog vremena prevoditelji izmjenjuju. Rad usmenog prevoditelja u kabini ne uključuje samo govor. Usmeni prevoditelj mora pažljivo slušati govornika, razlučiti bitno od nebitnoga, sažeti poruku te je prilagoditi ciljnom jeziku i kulturološkoj pozadini publike. Napor i želja prevoditelja da dobro i savjesno odradi svoj posao jednaka je bez obzira sluša li ga samo jedna osoba ili cijela kongresna dvorana. Za sastanke ili manje skupove kraće od jednoga sata, jedan prevoditelj može biti dovoljan, no za dulje sastanke i skupove ili manifestacije na višoj razini, potrebna su najmanje dva prevoditelja. Po jedan tim prevoditelja potreban je za svaki radni jezik i/ili za svaku konferencijsku dvoranu.

Isporučujemo Vam i naplaćujemo dio koji je do trenutka otkazivanja preveden, bez naplaćivanja penala.

Kontakt

Albion
usluge pisanog i usmenog prevođenja te usluge sudskog tumača